The Blog

13/06/2018 0 Broadband

Azure Windows VM Üzeride CredSSP Encryption Oracle Remediation Hatasını Düzeltme

Azure Windows VM Üzeride CredSSP Encryption Oracle Remediation Hatasını Düzeltme

Kısa bir süre önce, mevcut bir vm üzerinden başka bir vm’e RDP yapıldığında, ” CredSSP Encryption Oracle Remediation” hatası olarak görüyoruz.

Bu sorunu Azure üzerindeki bir VM için yaşıyorsak ne yapmamız gerekir? Bu sorunun cevabı Azure VM içerisindeki “Run Command” özelliğinde “Run Command” ile PowerShell scripti çalıştırarak vm içerisine ilgili register kaydını ekleyebiliriz.

“REG ADD HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\CredSSP\Parameters\ /v AllowEncryptionOracle /t REG_DWORD /d 2”

“Set-ItemProperty -Path ‘HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\CredSSP\Parameters’ -name “AllowEncryptionOracle” 2 -Type DWord”

Görüşmek üzere.